Reclamatii

Prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori şi transpune Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 149/22 din 11 iunie 2005. [Preambulul modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446; în vigoare 01.01.12]

RECLAMATII

Clientul are dreptul să anuleze mărfurile comandate după ce le-a primit și achitat atunci când:

  • – produsul rezultat are un defect ascuns semnificativ. Clientul poate face o reclamație în 48 de ore de la primirea acesteia.
  • – bunurile sunt deteriorate atunci când sunt transportate la domiciliul clientului.
  • – nu s-au respectat termenele de livrare anunțate anterior.
  • – dacă sunt îndeplinite condițiile art. 54 din LPP
  • – există o discrepanță între mărfurile comandate și cele livrate, imposibil de stabilit în momentul livrării.

Înlocuirea se va face după ce mărfurile au fost inspectate și nerespectarea lor reală.

În acest caz, clientul are dreptul să solicite returnarea mărfii și rambursarea prețului plătit pentru aceasta. Revendicarea va începe să curgă din momentul revendicării.

Dacă trebuie să returnăm sume plătite cu cardul pentru serviciile contractate și efectuate, aceasta va fi făcută de noi printr-o tranzacție de credit pe cardul care a efectuat plata.Clientul poate anula obiectul achiziționat în termen de 7 zile de la achiziție, cu condiția ca:

  • – plătiți toate costurile de livrare și returnați-l într-unul din punctele de vânzare ale companiei.
  • – produsul este completat complet și într-o formă comercială bună.
  • – furnizați documentația necesară

Noi,de la STATII DE INCARCARE ne-am afirmat numele de partener loial și fidel. În cazul unei reclamații, reacționăm în timp util și ne străduim să găsim o soluție în favoarea clientului.